Lata podatkowe, za które możesz jeszcze odzyskać zwrot podatku z Anglii

Wielka Brytania należy do tych krajów w których coroczne rozliczanie się ze zwrotu podatku dochodowego nie jest obowiązkiem, przynajmniej nie dla większości z podatników. Do osób, które muszą rozliczać się co roku należą między innymi właściciele spółek LTD, księżą czy osoby samozatrudnione. W przypadku, w którym Twoje dochody osiągane w UK pochodziły jedynie z tytułu pracy w systemie PAYE, nie masz obowiązku rozliczania się, jednakże czasem warto skorzystać z takiej możliwości ponieważ zwrot podatku z Wielkiej Brytanii może wynieść nawet kilka tysięcy funtów.

Ile trzeba czekać na zwrot podatku z Anglii

Podstawowym czynnikiem jaki ma wpływ na długość czasu w jakim rozliczany będzie Twój zwrot podatku z Anglii jest poprawność wypełnienia zeznania podatkowego a więc przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów, wyszczególnienie w zeznaniu wszystkich pracodawców, dostarczenie P45 lub P60 a nie payslipów itd.

Samozatrudnienie na terenie Wielkiej Brytanii

Osoby, planujące rozpoczęcie własnej działalności na terenie Wielkiej Brytanii muszą pamiętać o tym, że w tym przypadku rozliczenie zwrotu podatku z Anglii może nie być już tak proste, jak w przypadku PAYE(zatrudnienie u pracodawcy).

Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma sposobami rozliczania się ze zwrotu podatku jest to, że w przypadku SA(Self Assesment czyli samozatrudnienie) mamy obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego. W przypadku PAYE sami możemy dokonać wyboru czy chcemy się w danym roku rozliczać, czy nie.

Zwrot podatku z Holandii - terminy rozliczeń, lata podatkowe.

Zwrot podatku z tytułu pracy na terenie Holandii otrzymać można maksymalnie za 5 lat wstecz. Rok podatkowy w tym kraju pokrywa się tak, jak w Polsce z rokiem kalendarzowym i podobnie jak w Polsce rozliczyć się można dopiero jego zakończeniu. Z tego wynika, że w roku 2011 rozliczyć się będzie można za lata 2006-2010.

Jakie dokumenty potrzebne są aby odzyskać zwrot podatku z Anglii

Aby starać się o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii będziesz potrzebować kart podatkowych, czyli odpowiedników polskich PITów. Zaświadczenia takie otrzymasz od swojego pracodawcy. Najczęściej spotykanymi dokumentami są P45 oraz P60. Obydwa dokumenty wyglądają bardzo podobnie i w równym stopniu honorowane są przez Inland Revenue(korzystając z nich można bez problemu odzyskać zwrot podatku).

Poniżej postaram się opisać główne różnice pomiędzy tymi dwoma zaświadczeniami:

Zobowiązanie podatkowe

Ujmując definicje w najprostszych słowach, zobowiązaniem podatkowym jest obowiązek podatkowy który uległ konkretyzacji. Zgodnie z brzmieniem zapisów ustawowych jest to zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz konkretnego związku publicznoprawnego kwoty podatku w wysokości, terminie oraz miejscu określonych w konkretnych przepisach prawa podatkowego. Jest więc bez wątpienia zobowiązanie następstwem prawnym powstania obowiązku podatkowego, tak przynajmniej można interpretować wolę ustawodawcy wyrażoną w zapisach ustawy.

Zaniechanie podczas tworzenia i stosowania prawa podatkowego

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej zastosowanie instytucji zaniechania ustalania zobowiązania podatkowego możliwe jest na dwóch płaszczyznach, tworzenia prawa podatkowego i jego stosowania. W pierwszym przypadku to sam Minister Finansów może w drodze rozporządzenia zaniechać całości albo części ustalania zobowiązań podatkowych w przypadkach i sytuacjach uzasadnionych interesem publicznym.

Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych

Związek publiczny może niekiedy zrezygnować z części przysługujących mu uprawnień, jako przykłada takiej rezygnacji można spokojnie podać zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych. Oczywiście stosowanie tej instytucji powinno być ograniczone do szczególnie uzasadnionych sytuacji tak aby niepotrzebnie nie narażać interesu fiskalnego danego związku publicznoprawnego. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia równego traktowania podatników, zawsze istnieje niebezpieczeństwa wysunięcia przez osoby trzecie zarzutu faworyzowania przez organ konkretnego podatnika.

Tryb postępowania w zaniechaniu indywidualnym

Podatnik może zwrócić się w szczególnej sytuacji do organu podatkowego z wnioskiem o zaniechanie w całości czy też części ustalenia zobowiązania podatkowego, przede wszystkim w momencie gdy ustalenie i pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika w szczególności jego egzystencji. Odnosi się to jednak tylko i wyłącznie do zobowiązań podatkowych wynikających z istnienia stosunku prawno podatkowego między podatnikiem a Państwem. Nie ma możliwości zastosowania instytucji zaniechania w przypadku zobowiązań podatkowych stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego.

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

Obowiązujące przepisy podatkowe wymieniają dwa sposoby powstania zobowiązania podatkowego, analiza przepisów pozwala na wysunięcie stwierdzenia że zobowiązanie powstaje gdy,ma miejsce zdarzenie z którym ustawa wiąże powstanie takiego zobowiązania( upraszczając powstanie zobowiązania z mocy samego prawa) oraz na skutek doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zobowiązania. W pierwszej sytuacji wysokość samego zobowiązania może wynikać z obliczeń do których zobligowany jest przepisami płatnik podatku ewentualnie z wyliczeń do których zobligowany jest sam podatnik.